ΟΑΕΔ

 

 

Youth Guarantee

youth

Μέσω της Πρωτοβουλίας "Εγγύηση για την Νεολαία", ο Οργανισμός επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες για έγκυρη εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικές δράσεις θα στοχεύουν στις ομάδες νέων με ιδιαίτερη δυσκολία εισόδου στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα οι νέοι με αναπηρία, οι νέοι μακροχρόνια άνεργοι,οι αποφυλακισθέντες νέοι κ.α.

Για να κάνετε χρήση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επιλέξτε Είσοδος