ΟΑΕΔ

 

 

Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»

Το πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την πολιτική κοινωνικοποίηση των εφήβων και τη συνειδητή ένταξή τους στις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες για τη διεύρυνση και εμβάθυνση του δημοκρατικού πολιτεύματος με απώτερο σκοπό τη βίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης ως τρόπου ζωής. Μέσα από το πρόγραμμα δίδεται η ευκαιρία στους νέους να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις, τις κρίσεις και τις αντιλήψεις τους γύρω από σημαντικά και επίκαιρα προβλήματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και να προτείνουν τις ενδεχόμενες λύσεις τους. 

Η Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα ΟΑΕΔ Λακκιάς θέτοντας πάντα ως στόχο για τους μαθητές της την προώθηση της συμμετοχής και της ένταξης και την άρση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης συμμετέχει, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στο πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», που φέτος θα διεξαχθεί από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, με τον μαθητή της, Θεοδόση Ζιακίδη.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, που περιελάμβανε τη σύνταξη της εργασίας, έλαβαν μέρος  έξι μαθητές  του σχολείου μας: ο Θεοδόσης Ζιακίδης, ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Γιάννης Νικολάου, ο Σπύρος Σαμαρνιώτης και ο Σπύρος Σανοζίδης. Οι παραπάνω μαθητές αφού  ενημερώθηκαν από την καθηγήτρια σύνδεσμο για τους σκοπούς του προγράμματος  καθώς και για τα προσφερόμενα θέματα και τη διαδικασία σύνταξης της εργασίας, προχώρησαν στη συγγραφή και την ηλεκτρονική αποστολή της. Ακολούθησε η αξιολόγηση των γραπτών από την επιτροπή του προγράμματος, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι και οι έξι εργασίες των μαθητών του σχολείου μας διακρίθηκαν. Στη συνέχεια και προκειμένου να καλυφθούν 300 θέσεις τακτικών και 300 θέσεις αναπληρωτών εφήβων βουλευτών από την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό διενεργήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση.

Με τον τρόπο αυτό επελέγη ως έφηβος βουλευτής ο μαθητής μας Θεοδόσης Ζιακίδης καταλαμβάνοντας τη μία εκ των δύο εδρών βουλευτών επικρατείας, ενώ ο Σπύρος Σαμαρνιώτης αναδείχτηκε β΄ αναπληρωματικός. Ο Θεοδόσης έχοντας επιλέξει το θέμα «Σχολική Βία – Εκφοβισμός (bulling)» θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.