Στατιστικά στοιχεία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Από τον Μάρτιο 2013 τα στοιχεία των ροών δημοσιεύονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του ΥΠΕΚΑ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

Μελέτες - Αναλύσεις

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ"

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ"

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πληροφορίες

Έκθεση Ποιότητας Στατιστικών Αναφορών

Πολιτική ασφαλείας του ΟΠΣ ΟΑΕΔ

Πολιτική Στατιστικού απορρήτου ΟΑΕΔ

Πίνακας φορέων που έχουν πρόσβαση σε προδημοσιευμένα στοιχεία

Καταγραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο και Αίτηση εγγραφής Ανέργου

Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών ΟΑΕΔ 2018

Ημερολόγιο Στατιστικών Αναφορών ΟΑΕΔ για το έτος 2021

ΟΑΕΔ