Σημαντικές ανακοινώσεις

Για παλαιότερες ανακοινώσεις (ως 22-4-2016), επισκεφθείτε τον προηγούμενο ιστότοπο πατώντας εδώ.

Επιστροφή

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

12-04-2021 Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση της απασχόλησης 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.

10-03-2021  Οδηγίες εφαρμογής  καθαρών αποδοχών -αμοιβών    σε   ωφελούμενους  Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα                                              

23-12-2020 Εγκύκλιος  του Υπουργείου Εργασία & Κοινωνικών Υποθέσεων με Θέμα: Οδηγίες Εφαρμογής σχετικά με την καταβολή των καθαρών αποδοχών -αμοιβών                                                σε   ωφελούμενουςπου έχουν τοποθετηθεί σε Επιβλεποντες Φορείς,  στο πλαίσιο των Δημοσίων Προσκλήσεων για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα                                             σε  Επιβλέποντες  Φορείς

04-12-2020 Τέταρτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων

20-11-2020 Τρίτη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για                                36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων 

05-11-2020 Δεύτερη Ανακοίνωση σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για                       36. 500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιγφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων 

15-10-2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την Δημόσια Πρόσκληση  Νο4/2020 και παροχή διευκρινήσεων προς αντιμετώπιση της                           διασποράς του κορωνοϊου 

08-10-2020 Ανακοίνωση

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

03-08-2020 Δελτίο τύπου

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων

03-08-2020 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

 

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων 

23-07-2020 Δελτίο Τύπου

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων 

23-07-2020 Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων 

 

Έναρξη νέου Προγράμματος 

29-06-2020 Ανακοίνωση 

29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση 

29-06-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020)

29-06-2020 Τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ2186/Β/5-6-2020)

29-06-2020 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέπονται Φορέα, Υπηρεσία τοποθέτησης και ειδικότητα)

29-06-2020 Παράρτημα II (Προσοντολόγιο - Ειδικότητες)

29-06-2020 Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

29-06-2020 Παράρτημα IV (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΠΑ2) 

Δικαιολογητικά 

Βεβαίωση Επιβλέποντα Φορέα 

Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση 

Παρουσιολόγιο 

Πίνακας τοποθέτησης ωφελουμένων