ΟΑΕΔ

 

 

Οδηγίες εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανέργους

Για την είσοδό σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.

 

Η πιστοποίηση για την εγγραφή ή την επανεγγραφή στο σύστημα, γίνεται με δυο τρόπους:

 

1ος ΤΡΟΠΟΣ

Μέσω της διαδικασίας την οποία διαθέτει ο Οργανισμός, με χρήση του Πληροφοριακού του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment IIS).

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την παρουσία του συναλλασσόμενου (Φυσικού Προσώπου) σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Οργανισμού, προκειμένου να προμηθευτεί το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη». Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης.

Η απόκτηση του έγγραφου «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης) γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Βλ. Οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

2ος  ΤΡΟΠΟΣ

Μέσω της ΓΓΠΣ και της διαλειτουργικότητας που υπάρχει με αυτή. Ο συναλλασσόμενος με χρήση των κωδικών του στο σύστημα της ΓΓΠΣ και της καταγραφής του ΑΜΚΑ, αναγνωρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment IIS) του Οργανισμού, πιστοποιείται στο σύστημα και του αποδίδονται οι κωδικοί εισόδου σε αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πρόσωπα. (Βασική προϋπόθεση αποτελεί να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος κωδικούς στο TAXISnet και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, είτε ως άνεργος είτε ως δικαιούχος κοινωνικών παροχών του Οργανισμού).