ΟΑΕΔ

 

 

Ε.Λ.Ε.Κ.Π Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (πρώην ΛΑΕΚ)

  • Προγράμματα ΛΑΕΚ 0.45% και 1-25 (Μέχρι το 2014) και Προγράμματα ΛΑΕΚ 0.24% και 1-25 (Από το 2014) 
  • Προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25 

Οι σκοποί του Λογαριασμού είναι : 

1. Η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων και των ανέργων 
2. Η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων οι οποίοι απειλούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από κοινωνικό αποκλεισμό 
Οι πόροι του Λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2434/96 και στη συνέχεια του Ν. 4144/13 προέρχονται από:
1. -Την εργοδοτική εισφορά 0,45% (στη συνέχεια 0.24%) του ΕΛΠΕΚΕ, η οποία καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ και υπολογίζεται επί των μικτών αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές ΙΚΑ.
2. -Την εισφορά 0,36% του ΕΚΛΑ που αποτελεί κοινή εισφορά εργοδοτών και εργαζομένων για προγράμματα ανεργίας (0,26% ο εργοδότης, 0,10% ο εργαζόμενος) η οποία συνολικά μειώθηκε στο 0.22%.
Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.
Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
 
Ετησίως  εκτελούνται περί τα 20.000 προγράμματα.
Το 2013 Ολοκληρώθηκαν 16.170 προγράμματα 0,45 και 1.500 προγράμματα 1-25.
Το 2014 Ολοκληρώθηκαν 18.650  προγράμματα 0,45 και 700  προγράμματα 1-25.
 
Σύνολο ωφελούμενων ετησίως περί τις 150.000 εργαζόμενοι και άνεργοι
 
Για την είσοδό σας στις Εφαρμογές του ΛΑΕΚ πατήστε ΕΔΩ