Εκπαιδευόμενοι ΚΕΚ

Η φοίτηση στα προγράμματα κατάρτισης των ΚΕΚ του ΟΑΕΔ δεν έχουν σταθερή διάρκεια αλλά αυτή εξαρτάται από το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Συνήθως κυμαίνονται από 25 έως 260 ώρες παρακολούθησης θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.