Γενικά για την Επαγγελματική Κατάρτιση ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός διαθέτει 2 εκπαιδευτικές δομές ΑμεΑ με έμπειρο εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εξοπλισμένα εργαστήρια:
 
1. Την Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Ο.Α.Ε.Δ. Λακκιάς που λειτουργεί στα πλαίσια του Ν.Π.Δ.Δ. από το 1985 με δωρεά της Dr. Ευτυχίας Νανάκου προς τον ΟAEΔ, η οποία αποτελεί αυτοτελή και αυτοδιοίκητη Μονάδα και διοικείται από την Επιτροπή Διοίκησης. Η ΠΒΜ έχει ως σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική κατάρτιση εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική υστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες). 
 
Στο μαθητικό δυναμικό της ΠΒΜ συγκαταλέγονται μαθητές με βαριά, μέτρια και ελαφριά νοητική υστέρηση, καθώς και με οριακή νοημοσύνη, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές που συνυπάρχουν στις παραπάνω καταστάσεις, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, γενετικά σύνδρομα που συνδέονται με νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, Prader Willi κ.ά.), σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά. Επίσης στην ΠΒΜ εντάσσονται μαθητές που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον όπου υπάρχει παραμέληση, κακοποίηση ή ενδοοικογενειακή βία. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η ΠΒΜ διαθέτει δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ανάλογα με το νοητικό δυναμικό και τις επαγγελματικές δεξιότητες των καταρτιζομένων: Τη βαθμίδα των Εκπαιδευσίμων και τη βαθμίδα των Ασκησίμων, οι οποίες είναι οργανωμένες σε κύκλους (τάξεις) εκπαίδευσης.
 
2. Τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών στο Γαλάτσι που λειτουργεί εδώ και 22 έτη προσφέροντας υπηρεσίες στο χώρο της εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρία σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν, όταν βγουν στην αγορά εργασίας. Επίσης λειτουργούν δυο τμήματα κατάρτισης για τυφλούς στις εγκαταστάσεις του «Φάρου Τυφλών»:
α. Πηλοπλαστική – κεραμικά τουριστικά  
β. Νέες τεχνολογίες – εκμάθηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διοικητική υποστήριξη.