Καθηγητές στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

  • Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται με την έναρξη του κάθε σχολικού έτους, δηλ. μετά τις 20 Σεπτέμβρη κάθε έτους.
  •  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΕΠΑ.Σ, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαίου  κάθε έτους, υποβάλλονται  οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη, αξιολογούνται και συντάσσονται πίνακες αξιολόγησης  των υποψηφίων κατά αύξοντα αριθμό μορίων.
  • Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την υπ΄αριθμ. 24807/Δ1/8171/2020 (ΦΕΚ 2703/Β΄/2-7-2020) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. εργάζεται με σύμβαση ωρομισθίου ή αναπληρωτή εκπαιδευτικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98).

Συνημμένα Αρχεία:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης μετά την εξέταση αιτήσεων θεραπείας μέχρι 21/10/2020, για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2020-21

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3.ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

4.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΟΑΕΔ 2020 (Υ.Α- ΦΕΚ 2703/ Β΄/2020)

5.ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Υ.Α-ΦΕΚ 2578/Β΄/2019)

6.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

7.ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε εδώ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  210-9989721, 701, 677, 666
Ώρες επικοινωνίας: από 09:00 έως 15:00

ΕΣΠΑ