Γενικά για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία:

·        50  Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας,

·        30 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) μεταλυκειακού επιπέδου

·        6  Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Κ.Ε.Κ),  

·        2  Σχολών ΚΕΚ - ΑΜΕΑ και

·        30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γ.Δ.Ε.Ε) με την αγορά εργασίας.