Αναζήτηση προσωπικού από εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

Γενικά

Το ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES (EURopean Employment Services), δημιουργήθηκε το 1993 με στόχο το συντονισμό της πολιτικής για τη διακρατική κινητικότητα εργασίας, στο πλαίσιο της βασικής αρχής της ελεύθερης κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρο 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Μέσω του Δικτύου προωθείται η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που αφορά τις χώρες της Ε.Ε. τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν καθώς και άλλων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή.

Βασικοί ρόλοι του Δικτύου EURES είναι να παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής και πρόσληψης ή τοποθέτησης αλλά και να προβαίνει σε ενέργειες προκειμένου να διευκολύνει εκείνους που αναζητούν εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Επιπλέον, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς εργοδότες με σκοπό την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων για εργασία. Οι υπηρεσίες του EURES προσφέρονται δωρεάν από τις εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και δεν επιβαρύνουν με κανένα τρόπο τους αναζητούντες εργασία ή τους εργοδότες.

Ευρωπαικό portal

 

Πόροι

Το Δίκτυο EURES διαθέτει:

Ανθρώπινο δυναμικό: πάνω από 1.000 συμβούλους EURES σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι συμβουλεύουν και διευκολύνουν τόσο τους αναζητούντες εργασία όσο και εκείνους που αναζητούν προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους. Οι σύμβουλοι EURES υπηρετούν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών του δικτύου. Στην Ελλάδα, το Δίκτυο λετουργεί με την ευθύνη του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES, το οποίο υπάγεται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι σύμβουλοι EURES χρησιμοποιούν καθημερινά μια πλειάδα σύγχρονων εργαλείων αντιστοίχησης (σύζευξης) προσφοράς και ζήτησης εργασίας καθώς και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και να προσφέρουν ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους με το Δίκτυο.

Υποδομές αυτοεξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων: μέσω της διαδικτυακής πύλης του EURES (eures.europa.eu) γίνεται πλέον εύκολη υπόθεση η αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας αλλά και εργοδοτών, με τη χρησιμοποίηση πολλών και ποικίλων κριτηρίων αναζήτησης. Οι θέσεις αυτές, διαβιβάζονται στο μητρώο θέσεων του EURES, σε καθημερινή βάση, μέσω της διασύνδεσης με τα εθνικά πληροφοριακά συστήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης. Παράλληλα, διευκολύνεται και η αναζήτηση βιογραφικών από τους εργοδότες, με σκοπό την εύρεση κατάλληλων υποψηφίων για κάθε προσφερόμενη θέση εργασίας. Επιπροσθέτως, Στη διαδικτυακή πύλη EURES μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας από τους συμβούλους EURES σε όλη την Ευρώπη καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις Συνθήκες Διαβίωσης και Εργασίας σε όλες τις χώρες μέλη του Δικτύου. Εκτός από τη διαδικτυακή πύλη του EURES, το Δίκτυο χρησιμοποιεί και άλλα σύγχρονα εργαλεία με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων. Μια ακόμη προσθήκη, στη λίστα εργαλείων είναι και το Drop'pin@Eures (Drop’pin). Το Drop’pin είναι μια πλατφόρμα που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σκοπό έχει να βοηθά τους νέους να βελτιώνουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους προσφέροντάς τους μια σειρά ευκαιριών σε όλη την Ευρώπη. Το Drop’pin δεν είναι ένας ιστότοπος αντιστοίχισης (σύζευξης) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Διευκολύνει ωστόσο τους φορείς να προβάλλουν ευκαιρίες σε νέους που διαθέτουν τα προσόντα και τη θέληση να συνεργαστούν μαζί τους. Η πύλη δίνει επίσης τη δυνατότητα για δικτύωση και επικοινωνία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με στόχο τη διαμόρφωση συνεργασιών και την υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων και την ανάπτυξη δυσεύρετων επιχειρηματικών δεξιοτήτων τις οποίες χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Τέλος, το European On-line Job Days (EOJD) περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες εκδηλώσεις του Δικτύου σε όλες τις χώρες μέλη του Δικτύου. Μέσα από τη συγκεκριμένη πύλη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις εκδηλώσεις του EURES τόσο οι αναζητούντες εργασία όσο και οι εργοδότες που επιθυμούν να βρουν τους σωστούς υποψηφίους για την επιχείρησή τους από όλη την Ευρώπη.

Χρηματοδότηση: Το Δίκτυο EURES χρηματοδοτείται είτε από εθνικούς πόρους είτε από πόρους του ΕΣΠΑ (Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 και ειδικότερα από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επιμέρους δράσεις του Δικτύου δύνανται να χρηματοδοτηθούν από άλλα μέσα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Είστε επιχείρηση και επιθυμείτε να προσλάβετε προσωπικό από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από χώρα μέλος του ΕΟΧ ή την Ελβετία;

Οι βασικές υπηρεσίες του EURES προς τους εργοδότες περιγράφονται εδώ (δεν διατίθενται ελληνικοί υπότιτλοι). 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως εργοδότης στη διαδικτυακή πύλη του EURES και να λαμβάνετε απευθείας, στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, βιογραφικά υποψηφίων με το επιθυμητό προφίλ από ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τη δημιουργία του λογαριασμού θα πρέπει να προχωρήσετε στις παρακάτω ενέργειες:

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός λογαριασμού εργοδότη στο EURES είναι η δημιουργία Ατομικού Προφίλ Χρήστη. Μετά την επαλήθευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το δεύτερο βήμα είναι η εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού της επιχείρησης (ή η σύνδεση με μια ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση). Εάν έχετε ήδη ατομικό λογαριασμό στο EURES, τότε μπορείτε να παρακάμψετε το πρώτο βήμα. Απλά συνδεθείτε στον ατομικό σας λογαριασμό και μεταβείτε στην επιλογή "δημιουργία επιχείρησης" από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται για την άντληση βιογραφικών σημειωμάτων που δημοσιεύονται στην πύλη EURES, τότε μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία των προσλήψεων ευκολότερη με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης, προβολής, αποθήκευσης και οργάνωσης βιογραφικών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την πύλη για να στέλνετε άμεσα, εύκολα και απλά αιτήματα επικοινωνίας στους υποψηφίους.

Σύντομες οδηγίες χρήσης για τη διαδικτυακή πύλη του EURES προσφέρονται και μέσα από εδώ (διατίθενται και ελληνικοί υπότιτλοι).

Περαιτέρω, μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στο τακτικό ενημερωτικό δελτίο "Εσύ και το EURES". Το δελτίο, περιέχει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πύλης, πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες ευρωπαϊκές ημερίδες εργασίας και τις εκδηλώσεις πρόσληψης προσωπικού και χρήσιμες συμβουλές για το πώς να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει το EURES στους εργοδότες.

 

Το ελληνικό δίκτυο EURES δίπλα στους εργοδότες

Στην Ελλάδα υπάρχουν 44 σταθμοί EURES, που λειτουργούν στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα, Ρόδο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη, Κέρκυρα  Σύρο, Κατερίνη, Λαμία, Κόρινθο, Τρίπολη, Αμύνταιο, Κοζάνη, Κιλκίς, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Μυτιλήνη, Σέρρες και Δράμα. Οι σύμβουλοι EURES είναι έμπειροι γνώστες της αγοράς απασχόλησης, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων αναζητούν εργασία στην Ευρώπη ή επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από μία ή περισσότερες χώρες.

Το ελληνικό Δίκτυο EURES μπορεί να βοηθήσει τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια παρέχοντας υπηρεσίες όπως: η δημοσίευση και η προώθηση της θέσης ή των θέσεων εργασίας αλλά και η προεπιλογή βιογραφικών από πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών του ΕΟΧ ή της Ελβετίας. Περαιτέρω, συμμετέχει ή διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσεις, φόρα, εκδηλώσεις με σκοπό την αντιστοίχιση (σύζευξη) της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας (ημέρες σταδιοδρομίας, ημέρες συνεντεύξεων κτλ) και προσκαλεί εργοδότες σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνονται με την ευθύνη ή τη συμμετοχή του EURES σε άλλες χώρες μέλη του δικτύου.

Εάν είστε ελληνική επιχείρηση και επιθυμείτε να προσλάβετε, εξειδικευμένο ή μη, προσωπικό από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από χώρα μέλος του ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια ή κάποιες από τις υπηρεσίες του δικτύου EURES, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού της χώρας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου euresgreece@oaed.gr ή της σελίδας EURES Greece στο κοινωνικό δίκτυο Facebook.

Γενικές πληροφορίες, σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης ευρωπαίων πολιτών μπορούν να αναζητηθούν από τον εγγύτερο προς την έδρα της επιχείρησής σας, Σύμβουλο EURES.

Ελληνικό Δίκτυο Συμβούλων

Ελληνικό δίκτυο EURES

Τα στοιχεία των Συμβούλων EURES που εργάζονται πλησίον στην έδρα της επιχείρησής σας μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ (Σύμβουλοι και βοηθοί EURES).

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σύνδεσης μέσω των υπηρεσιών "My EURES", από τη διαδικτυακή πύλη eures.europa.eu. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνήσετε με σύμβουλο EURES στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.